TIDMSYDB 
 
 
 
 
 
 
 
Nasdaq Copenhagen A/S      Peberlyk 4 
 London Stock Exchange      DK-6200 Aabenraa 
 Bourse de Luxembourg       Telefon +45 74 37 37 37 
 Øvrige interessenter    Telefax +45 74 37 35 36 
 Selskabsmeddelelse nr. 51/2019  Sydbank A/S 
                 CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa 
                 sydbank.dk 
18. november 2019 
 
 
  Aktietilbagekøb i Sydbank -- transaktioner i uge 46 
 
  Sydbank offentliggjorde den 1. maj 2019 et aktietilbagekøbsprogram 
på 250 mio. kr. Aktietilbagekøbet startede den 2. maj 2019 og 
vil være afsluttet senest den 31. december 2019. 
 
  Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på 
nedsættelse af aktiekapitalen i Sydbank og gennemføres efter 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne. 
 
  Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende 
transaktioner: 
 
 
 
 
                   Antal   Gennemsnitlig  Transaktions-værdi 
                   aktier   købskurs      (kr.) 
-------------------------------- ----------- -------------- ----------------------- 
Akkumuleret seneste meddelelse   1.731.000              204.340.880,00 
-------------------------------- ----------- -------------- ----------------------- 
11. november 2019            7.000     135,53        948.710,00 
 12. november 2019           8.000     137,07       1.096.560,00 
 13. november 2019           11.000     132,36       1.455.960,00 
 14. november 2019           13.000     130,58       1.697.540,00 
 15. november 2019           12.000     129,18       1.550.160,00 
-------------------------------- ----------- -------------- ----------------------- 
I alt uge 46              51.000               6.748.930,00 
-------------------------------- ----------- -------------- ----------------------- 
I alt akkumuleret under 
 aktietilbagekøbsprogrammet  1.782.000              211.089.810,00 
-------------------------------- ----------- -------------- ----------------------- 
 
  Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0010311471 og gennemført 
af Danske Bank A/S på vegne Sydbank A/S. 
 
  Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om 
markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af 
vedhæftede bilag. 
 
  Efter ovenstående transaktioner ejer Sydbank i alt 2.151.180 egne 
aktier, svarende til 3,48 % af bankens aktiekapital. 
 
 
 
  Venlig hilsen 
 
 
 
  Karen Frøsig                   Bjarne Larsen 
 
  adm. direktør                   bankdirektør 
 
  Vedhæftet fil 
 
 
  -- FM 51 inkl. bilag 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/d3925a33-c739-4d39-853d-3719c6220db7 
 
 
 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2019 04:11 ET (09:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.