Directa Sim: utile lordo 2021 a 7,4 mln (+80,4% a/a) Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Directa Sim (BIT:D)
Storico
Da Gen 2023 a Feb 2023 Clicca qui per i Grafici di Directa Sim
Grafico Azioni Directa Sim (BIT:D)
Storico
Da Feb 2022 a Feb 2023 Clicca qui per i Grafici di Directa Sim